Natuur- en WandelCoachDag

De naam van de NationaleWandelCoachDag is veranderd in Natuur- en WandelCoachDag

De website is verplaatst naar www.natuurenwandelcoachdag.nl